Afspraak maken

Algemene voorwaarden

Voorwaarden en aansprakelijkheid

 • Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pilates

Rittenkaarten, losse lessen, proefles, introductie les, workshops

 • 10-rittenkaarten en 20-rittenkaarten zijn maximaal 3 maanden geldig, persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Een proefles of een introductie les kan slechts eenmalig worden afgenomen. Bij deelname aan een introductie les vervalt de optie om een proefles af te nemen.
 • Bij het aanschaffen van een rittenkaart geef je aan of je een vaste plek wilt of wisselende dagen verkiest.
  • VASTE PLEK: Er wordt gedurende de looptijd van jouw kaart wekelijks een plekje gereserveerd op de door jou uitgekozen lesdag/lestijd. Op alle gemaakte reserveringen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
  • WISSELENDE DAGEN: Als je niet op een vaste tijd en dag wenst te komen of een extra les wilt volgen naast jouw vaste les, meld je dan per les tijdig aan via het online boekingssysteem via www.elisepattyn.nl < afspraak maken. Op alle gemaakte reserveringen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Bonus lessen zijn gratis lessen die je krijgt bij het aanschaffen van een 20-rittenkaart. Deze bonus lessen dienen gebruikt te worden tijdens de looptijd van de 20-rittenkaart.
 • Bij verhindering kan je kosteloos de les annuleren of verzetten wanneer dit 48 uur voor aanvang van de les gebeurt. Late annuleringen, wijzigingen of niet op komen dagen, worden gerekend als les.
 • Annuleren of verzetten van lessen dient per email naar info@elisepattyn.nl te geschieden.
 • Betalingen gebeuren cash of via overschrijving. Alle betalingen dienen voldaan te worden voor de aanvang van de les. Bij rittenkaarten is dat voor aanvang van de eerste les op jouw rittenkaart.
 • Betaalde lessen, lessenkaarten, proeflessen, workshops en acties worden niet terugbetaald.
 • Per kalanderjaar heb je eenmalig de mogelijkheid om je rittenkaart met de duur van maximum 4 aaneengesloten weken te bevriezen voor vakantiedoeleinden.
 • Bij langdurige ziekte kan je jouw rittenkaart kaart tot maximum een half jaar verlengen. Hierbij is een brief van de behandelend arts/specialist/therapeut noodzakelijk.
 • Vakantie “bevriezing” en verlenging wegens langdurige ziekte dienen vooraf per email naar info@elisepattyn.nl aangevraagd te worden.

Annuleringsvoorwaarden pilates

 • Bij verhindering kan je kosteloos de les annuleren of verzetten wanneer dit 48 uur voor aanvang van de les gebeurt. Late annuleringen, wijzigingen of niet op komen dagen, worden gerekend als les. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op rittenkaarten, losse lessen, proeflessen en introductie lessen. Voor workshops gelden andere annuleringtermijnen.
 • Annuleren of verzetten van lessen dient per email naar info@elisepattyn.nl te geschieden.


Betalingen

 • Betalingen gebeuren cash of via overschrijving. Alle betalingen dienen voldaan te worden voor de aanvang van de les of workshop. Bij rittenkaarten is dat voor aanvang van de eerste les op jouw rittenkaart.
 • Betaalde lessen, lessenkaarten, proeflessen, workshops en acties worden niet terugbetaald.


Vakantie / langdurige ziekte

 • Per kalanderjaar heb je eenmalig de mogelijkheid om je rittenkaart met de duur van maximum 4 aaneengesloten weken te bevriezen voor vakantiedoeleinden.
 • Bij langdurige ziekte kan je jouw rittenkaart kaart tot maximum een half jaar verlengen. Hierbij is een brief van de behandelend arts/specialist/therapeut noodzakelijk.
 • Vakantie “bevriezing” en verlenging wegens langdurige ziekte dienen vooraf per e-mail naar info@elisepattyn.nl aangevraagd te worden.


Algemene voorwaarden Osteopathie

Betaling

 • De kosten van een onderzoek en behandeling worden na elk consult meteen afgerekend.

Annuleringsvoorwaarden osteopathie

 • Wanneer je jouw afspraak niet kunt nakomen, dien je deze minstens 2 werkdagen (maandag tem vrijdag) van tevoren af te zeggen. Kom je jouw afspraak niet na of zeg je deze niet tijdig af dan zullen we helaas genoodzaakt zijn een volledig consultbedrag in rekening te brengen.


Aansprakelijkheid

 • Elise Pattyn – Osteopathie en pilates stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan persoonlijke eigendommen.
 • Deelnemen aan de pilates lessen en workshops gebeurt op eigen risico. Het is niet mogelijk Elise Pattyn –Osteopathie en Pilates en/ of diens medewerkers aansprakelijk te stellen voor eventuele schade of letsel van wat voor aard dan ook die voortvloeit uit deze activiteiten.
 • Elise Pattyn – Osteopathie en Pilates behoudt zich te allen tijde het recht voor de tijden, locatie en de tarieven te wijzigen.
 • Elise Pattyn – Osteopathie en Pilates behoudt zich het recht voor lessen of workshops te annuleren of waar te laten nemen.