Afspraak maken

Blog

Osteopathie succesvol bij prikkelbaredarmsyndroom

 • Home
 • Blog
 • Osteopathie succesvol bij prikkelbaredarmsyndroom

Osteopathie succesvol bij prikkelbaredarmsyndroom

Opgeblazen gevoel, winderigheid, buikpijn, obstipatie, diarree …. Klinkt je dat bekend in de oren? Heb je te horen gekregen dat je maar met je klachten moet leren leven of dat er niets te vinden is? Wel, dan heb ik goed nieuws voor je.

Naast voedings-en levensadviezen zijn er ook therapieën beschikbaar die de klachten verminderen. Lees verder en laat je verrassen door de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van osteopathie bij mensen met prikkelbaredarmsyndroom (PDS).


INLEIDING

Eind augustus werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan het afstudeerproject van twee studenten osteopathie. Het project bleek een wetenschappelijk onderzoek te zijn naar de effecten van osteopathie bij prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Ik was gelijk geïnteresseerd gezien ik in mijn praktijk bijna dagelijks mensen met PDS behandel.

Zoals ik nu constateer, lopen mensen met vage buikklachten vaak jaren lang rond in de overtuiging dat er niets aan te doen is. Praktijkverhalen, ook van collega’s, tonen aan dat osteopathiebehandelingen vaak een enorme verlichting betekenen voor mensen met PDS. Het zou heerlijk zijn wetenschappelijk onderzoek te hebben dat deze praktijkobservaties onderbouwt zodat mensen met buikpijn, krampen, obstipatie of opgeblazen buik sneller verlichting kunnen ervaren.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR EFFECT VAN OSTEOPATHIE BIJ MENSEN MET prikkelbaredarmsyndroom

Tot nog toe is er weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van osteopathie bij PDS. De doelstelling van de onderzoekers Barbara van Loon en Kai Zonneveld was om te meten of osteopathiebehandelingen een positief effect hebben op mensen met PDS in vergelijking tot mensen die geen behandeling ondergaan.

Vanuit de talrijke aanmeldingen namen uiteindelijk 26 volwassenen met PDS-klachten deel aan het onderzoek. Zij werden verdeeld in 2 groepen. Belangrijk om weten is dat beide groepen gecheckt werden op de aanwezigheid van soortgelijke eigenschappen. Wetenschappelijk gezien werden beide groepen als gelijk gezien. Dit betekent dat een eventueel verschil in resultaten niet te wijten is aan de groepverdeling.

 • Groep 1 (de behandelgroep): ontving 3 osteopathiebehandelingen in 2 maanden tijd.
 • Groep 2 (de controlegroep): ontving geen behandelingen van de osteopaat.

Er werden in de looptijd van het onderzoek verschillende meetinstrumenten gebruikt om de effecten van de behandelingen te meten.

Het hele project werd in samenwerking met een statisticus opgesteld. Data werd nauwkeurig verzameld en achteraf werd het meetmateriaal geanalyseerd. Mijn taak, samen met die van 10 andere collega osteopaten bestond uit het behandelen van de deelnemers in de behandelgroep en het verzamelen van de gevraagde informatie.

2 MAANDEN LATER: DE RESULTATEN VAN DE STUDIE

Net als ik ben je vast heel nieuwsgierig naar de resultaten. Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk op te schrijven, zonder teveel statistische en wetenschappelijke termen te gebruiken. Mocht het je duizelen bij het lezen van dit stukje, lees dan gelijk de korte versie van de resultaten hieronder.

 • 77 % van de deelnemers gaf aan een globale verbetering te ervaren na 3 osteopathiebehandelingen. 54 % gaf een grote globale verbetering aan en 23 % een lichte globale verbetering. Bij de controlegroep die niet behandeld werd gaf niemand verbetering aan. Deze verschillen zijn statistisch gezien significant (p<0.05). Dit betekent dat de verbetering die geconstateerd werd bij de behandelgroep niet aan het toeval te wijten is. Of met andere woorden. Bij een volgend soortgelijk onderzoek zal in 95% van de gevallen dezelfde resultaten gevonden worden.
 • 30,8% van de deelnemers die geen osteopathiebehandeling onderging gaf een globale verslechtering aan. Bij degenen die osteopathie ontvingen gaf niemand een verslechtering aan. Ook hier zijn de verschillen niet toevallig.
 • Een Prikkelbare Darm Syndroom Activiteiten Index toonde een daling bij de behandelgroep. Dit betekent dat zij na de osteopathiebehandelingen minder last ondervonden bij activiteiten. De controlegroep daarentegen ondervond meer belemmering bij activiteiten. De verbetering bij de behandelgroep kan toevallig zijn geweest. Wel is het verschil tussen de verbetering van de behandelgroep en de verslechtering bij de groep die niet behandeld werd geen toeval. Dus er zal altijd een duidelijk meetbaar verschil zijn of je nu wel of geen behandelingen ondergaat.
 • De algemene symptomenscore is gedaald in de behandelgroep. Dus de behandelde deelnemers hadden minder klachten. Deze daling van symptomen is onvoldoende om het niet aan het toeval te wijten. Daarentegen had de controlegroep meer last van algemene symptomen.
 • De Kwaliteit Van Leven-score toonde een verbetering bij de behandelgroep. Deze resultaten zijn niet aan het toeval te wijten, dus bij herhaling zullen mensen met PDS die osteopathiebehandelingen ondergaan verbetering merken in de kwaliteit van leven. De groep die geen behandelingen onderging was de kwaliteit van leven lichtelijk gestegen, maar deze stijging is toevallig. Zonder behandeling heb je geen garantie dat je kwaliteit van leven erop vooruit gaat.

RESULTATEN IN SIMPELER WOORDEN

Resultaten bij de deelnemers die 3 osteopathiebehandelingen in de loop van 2 maanden kregen:

 • 3 op 4 mensen met PDS ervaren gegarandeerd globale verbetering. Bij 54 % is dat zelfs een grote globale verbetering.
 • De kwalitiet van leven verbetert gegarandeerd met osteopathiebehandelingen.
 • De algemene symptomen verminderen en er is minder belemmering bij activeiten maar deze resultaten waren onvoldoende groot om ze te garanderen.

Resultaten bij de groep die geen osteopathiebehandeling onderging in 2 maanden tijd:

 • Niemand ervaart globale verbetering.
 • 1 op 3 ervaart zelfs een globale verslechtering.
 • Er wordt een toename van algemene symptomen ervaren alsook meer belemmering bij activiteiten.

Ondanks deze veelbelovende resultaten beseffen we dat er meer, en ook grootschaliger onderzoek nodig is om de resultaten van deze studie te kunnen versterken en veralgemenen naar alle mensen met PDS.

VRAGEN?

Heb je ook last van buikpijn, opgeblazen gevoel, winderigheid, gezwollen buik en is er verder geen aantoonbare reden waarom je last hebt? Check dan wat de osteopaat voor je kan betekenen.

Heb je nog vragen neem dan contact op met osteopaat Elise Pattyn via info@elisepattyn.nl of bel op 06 - 26 404 769.

Heb je zelf ervaringen met osteopathie bij buikpijn, maag- en darmklachten of opgeblazen gevoel? Deel dan je verhaal hieronder zodat je anderen kan inspireren met je verhaal!


Op meer gezondheid en levensvreugde!

EliseOnderwerpen
osteopathie prikkelbaredarmsyndroom opgeblazen buik buikpijn obstipatie / diaree winderigheid
Deel dit artikel

Gesprek laden